Indicator
leegstand

Leegstand kan een direct gevolg hebben op de staat van onderhoud. Leegstaande gebouwen gaan in de praktijk sneller achteruit dan gebouwen die in gebruik zijn. Vaak is dit het gevolg van gebrekkig onderhoud of te laat bijsturen op bijvoorbeeld lekkage.