Indicator

Molen in rietlandschap met mist bij zonsopgang

Stiltegebieden

De provincie heeft stiltegebieden aangewezen. Deze zijn op de kaart in het dashboard weergegeven. Het is geen beleidsindicator, maar biedt wel beleidsinformatie.

Achtergrond

Provinciale rol

Onze regisserende en regulerende rol bij het bevorderen van stilte komt met name tot uiting in onze Omgevingsverordening. We hebben hierin stiltegebieden aangewezen en algemeen verbindende regels opgesteld. Het doel van de aanwijzing als stiltegebied is het weren van verstorende activiteiten door menselijk handelen in die gebieden door het stellen van specifieke regels voor geluidsproducerende activiteiten. Om de stilte in aandachtsgebieden te bevorderen hebben we een regisserende rol en stimuleren we gemeenten in deze gebieden om nadere invulling te geven aan ons beleid.

Beleidsdoelstellingen

Voor de drie stiltegebieden zorgen we dat stilte behouden blijft. Verder willen we stilte verbeteren, met name in de twee aandachtsgebieden. In de afgelopen periode is de hoeveelheid stiltegebieden en de oppervlakte daarvan gelijk gebleven. Er zijn nauwelijks ontheffingen verleend voor de stiltegebieden op basis van de verordening. Dit betekent dat er bijna geen (onnodige) geluidsproducerende activiteiten hebben plaatsgevonden wat gunstig is voor de stilte binnen de gebieden. In dezelfde periode is er ruim 7 kilometer aan stil asfalt aangelegd in de aandachtsgebieden voor stilte.

We handhaven en verbeteren de huidige geluidsniveaus in de stiltegebieden en aandachtsgebieden. We monitoren:

  • oppervlakte en aantal stiltegebieden;
  • aanleglocaties en aantal km's geluidsreducerend asfalt; en
  • aantal ontheffingen.