Stiltegebieden

Om stilte te behouden hebben wij maatregelen genomen door bepaalde gebieden aan te wijzen als stiltegebieden. Voor deze gebieden hebben we regels opgenomen in de Omgevingsverordening. Daarnaast hebben we twee aandachtsgebieden voor stilte aangewezen.