Stiltegebieden en aandachtsgebieden stilte

Wat zie je?

Op bovenstaande kaart zijn de stiltegebieden en de aandachtsgebieden voor stilte (en duisternis) aangegeven. Deze gebieden zijn vastgelegd in de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening. Hierin staat omschreven welke regels gelden binnen stiltegebieden en wat we willen bereiken met de aandachtsgebieden voor stilte. 

Wat monitoren we?

Om de effecten van het beleid te monitoren gaan we de maatregelen in kaart brengen die zijn genomen om de stilte in de verschillende gebieden te versterken. Het aantal aangelegde kilometers stil asfalt in en bij de aandachtsgebieden voor stilte is daar een voorbeeld van. Een uitbreiding van het aantal hectares aan stiltegebieden is ook een mogelijkheid. 

Achtergrond

We gaan het beleid ten aanzien van stiltegebieden opnieuw bezien. We willen weten of het beleid effectief is en of er behoefte en noodzaak is om meer stiltegebieden te creëren. Daarmee kan het aantal hectares aan stiltegebieden eventueel worden vergroot en wordt de kernkwaliteit stilte nog beter beschermd.

Bron: Provincie Groningen, mei 2022.