Landschap

De provincie Groningen kent veel verschillende type landschappen, die elk met hun eigen gebiedskarakteristieken en landschapselementen het ontstaan van het landschap vertellen. Deze landschapselementen worden gemonitord in de Landschapsmonitor.

De Kwaliteitsgids Groningen bevat naast informatie over het landschap ook informatie over erfgoed en ruimtelijke kwaliteit.
De Erfgoedmonitor beschrijft hoe het er voor staat met ons bebouwd en archeologisch erfgoed.