Milieu

De kwaliteit van de leefomgeving blijkt onder meer uit de ontwikkelingen ten aanzien de bodem-, water- en luchtkwaliteit en geluid. Deze factoren hebben impact op de kwaliteit van de natuur en biodiversiteit. De diversiteit en identiteit van het landschap is de overkoepelende paraplu.