Thema's

Bodemprofiel bij kleiwinning

Bodem

De bodem is de basis van onze samenleving. Er gebeurt van alles in en op de bodem. Onder andere aardbevingen en zand- en kleiwinning.

Bootje op het wad

Water

De kwaliteit van het water in Nederland is de laatste jaren weliswaar gestegen, maar nog niet voldoende om alle doelen van de Kader Richtlijn Water voor 2027 te halen. Hoe staat het er in Groningen voor?

rood-witte schoorsteen met rook

Lucht

Dit is een verwijzing naar het thema 'Lucht' in de milieumonitor.

Molen in rietlandschap met mist bij zonsopgang

Stilte

Het gaat niet goed met stiltegebieden in Nederland. Geldt dat ook voor Groningen?

Kevin horstmann unsplash

Duisternis

Groningen is de donkerste provincie van Nederland.

afval voor een rokende schoorsteen

Afval

Zowel vanuit ruimte gebruik, grondstoffengebruik als milieukwaliteit is het van belang hoe wij met afval omgaan. Dit is een link naar de milieumonitor