Bodem

De bodemkwaliteit in veel gebieden in Groningen is gedurende langere tijd verslechterd.
Daarnaast zijn er sinds de jaren '90 aardbevingen door de gaswinning.