Thema's

Vanwege aardbevingsschade gestut huis

Aardbevingen

Sinds de jaren '90 zijn aardbevingen het gevolg van de gaswinning. Hier volgt een overzicht van de hoeveelheid aardbevingen die zijn opgetreden en de schademeldingen en -afhandeling die dit tot gevolg heeft gehad.

Kaart van Groningen met contouren van verwacht bodemdaling per 2080

Bodemdaling

Niet alleen de winning van gas veroorzaakt bodemdaling maar ook die zoutwinning en door verdroging. Lokaal soms wel 10-tallen centimeters.

handje aarde met ontkiemend plantje

Bodemsanering

In de Milieumonitor laten we zien welke spoedlocaties er in de provincie zijn en wat de stand van zaken is als het gaat om de uitvoering van de sanering. Het aantal spoedlocaties is een geschikte indicator om de voortgang van de uitvoering te monitoren.

Zandwinning in Lent

Winning van delfstoffen

Zand, klei en zout zijn delfstoffen die in de provincie worden gewonnen. In de Milieumonitor zijn de hoeveelheden gewonnen zand, klei en zout de indicatoren om te bepalen of we ons beleid volgen.