Bodemsanering

Locaties met een ernstige bodemverontreiniging en met onaanvaardbare risico's voor de mens en omgeving noemen wij spoedlocaties. Hierbij gaat het om verontreinigingen die voor 1987 zijn ontstaan. Op deze locaties nemen we maatregelen om deze risico's weg te nemen door deze locaties te saneren. De uitvoering van deze saneringen kan maanden tot jaren duren. 

De overige locaties met verontreinigingen zonder onaanvaardbare risico's voor mens en omgeving worden ook gesaneerd. Deze saneringen vinden plaats op het moment dat er veranderingen op deze locaties plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van bouwwerkzaamheden of de aanleg van wegen.

We laten zien welke spoedlocaties er in de provincie zijn en wat de stand van zaken is als het gaat om de uitvoering van de sanering. Het aantal spoedlocaties is een geschikte indicator om de voortgang van de uitvoering te monitoren.