Indicatoren Aardbevingen

Wat zie je?

De afgelopen jaren heeft zich een aantal zwaardere bevingen voorgedaan boven het Groningenveld, waaronder die van Huizinge (aug. 2012; M = 3,6) en Zeerijp (jan. 2018; M = 3,4), Westerwijtwerd (mei 2019; M = 3,4) en Garrelsweer (nov. 2021; M = 3,2), die tot veel schade en veel schademeldingen hebben geleid. Met name de Zeerijp-beving heeft veel impact gehad.
Uit de grafieken kan gelezen worden dat sinds 2009 het aantal bevingen is toegenomen. Ook de kracht van de bevingen is toegenomen. Dit is het gevolg van de toenemende compactie. Vanaf 2014 is het winningsniveau door de minister gestaag verlaagd van 35 mld m3 naar 8,1 mld m3 in het gasjaar 2020/2021. Specifiek rond Loppersum is de winning in 2014 fors teruggebracht en per 2 februari 2018 volledig gestaakt. Op 29 maart 2018 heeft het Kabinet besloten om de winning uit het Groningenveld versneld af te bouwen en per 1 oktober 2030 te beëindigen. Dit betekent dat vanaf het gasjaar 2019/2020 het principe geldt 'niet meer winnen dan nodig' voor de leveringszekerheid en dat de minister aan NAM opdraagt hoeveel gas per jaar gewonnen moet worden om aan de leveringszekerheid te kunnen voldoen. De winning uit het Groningenveld wordt zo spoedig mogelijk afgebouwd naar nul.

Databron: KNMI

Indicatoren Afhandeling schade

Voor feiten en cijfers over de meldingen en afhandeling van aardbeving gerelateerde schade verwijzen we naar het Online Dashboard op de website van het Instituut Mijnbouwschade Groningen.

Schademeldingen en schadeafhandeling

Op 31 maart 2017 is de afhandeling van schade als gevolg van de aardbevingen door het Centrum Veilig Wonen (CVW) stopgezet. Vanaf 19 maart 2018 was de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade de verantwoordelijke organisatie voor de publieke afhandeling van schademeldingen als gevolg van aardbevingen. De NAM is daarmee volledig op afstand gezet van de schadeafhandeling.
Op 1 juli 2020 is het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) opgericht en is de TCMG daar in opgegaan. Het IMG heeft tot doel om als onafhankelijk bestuursorgaan alle schade veroorzaakt door bevingen, bodemdaling- en stijging af te handelen.

Foto: Beeldbank provincie Groningen, (CC BY-NC 4.0)