Aardbevingen

De gaswinning veroorzaakt bevingen die onder andere schade aan huizen veroorzaken. Het beleid van de provincie, gemeenten en maatschappelijke organisaties is er op gericht de winning uit het Groningenveld terug te brengen naar nul hetgeen een positief effect moet hebben op het aantal bevingen.

Onderstaande dashboard geeft een beeld van de ontwikkelingen van de aardbevingen. En er staan links naar informatie over de schademeldingen en -afhandeling (vanaf 19 maart 2018) als gevolg van de bevingen.