Gaswinning

De voortgang van de afbouw van de gaswinning in onze provincie wordt met behulp van onderstaande indicatoren inzichtelijk gemaakt. Gaswinning, vooral vanuit het Groningenveld, leidt tot aardbevingen met al zijn negatieve effecten in de samenleving. Het is van belang om alle ontwikkelingen rondom gaswinning goed te monitoren. Dit gebeurt landelijk en via deze site. Wij staan een zo spoedig mogelijke afbouw voor van alle gaswinning in onze provincie.