Indicatoren gaswinning

Wat zie je?

Groningenveld
Sinds het gasjaar 2014-2015 stemde de minister van Economische Zaken en Klimaat in met een gasvolume dat NAM per gasjaar mocht winnen en vanaf het gasjaar 2019-2020 stelde/stelt de minister een gasvolume vast dat NAM moet winnen op basis van een Operationele Strategie (de oranje lijn in bovenstaande figuur). Sinds het gasjaar 2019-2020 vindt de winning plaats onder het wettelijk regime "Niet meer dan Nodig", de blauwe kolommen in de figuur geven het werkelijk geproduceerde volume per gasjaar weer.

NB een gasjaar loopt van 1 oktober van een jaar tot en met 30 september in het volgende jaar.

Kijk voor meer informatie over de winning en bevingen en het Groningenveld op Cijfers en feiten over gaswinning in Groningen.

Winningsclusters Groningenveld
De productie uit de winningsclusters met de afzonderlijke winningslocaties per cluster zijn tevens weergegeven in het tweede tabblad (cursor op lijn plaatsen). Steeds meer clusters worden niet meer voor de winning gebruikt. Vanaf het gasjaar 2020-2021 wordt er uitsluitend uit de clusters Zuidoost, Zuidwest en Centraal-Oost gewonnen.

Bevingen en velden
De gasvelden en de bevingen zijn weergegeven op het derde tabblad. Ga met de muis over de kaart om meer gegevens over de gasvelden en bevingen te zien.

Productie kleine gasvelden
Op het vierde tabblad zijn de productiecijfers weergegeven van de kleine gasvelden in onze provincie inclusief de provinciegrens-overschrijdende kleine velden. In Nederland worden de cijfers voor de kleine gasvelden per kalenderjaar gepubliceerd en voor het Groningenveld per gasjaar (1 oktober tot en met 30 september). Voor de inzichtelijkheid zijn hier voor alle velden de cijfers per gasjaar vermeld. Ook de gaswinning uit de kleine velden in onze provincie - en ook in Nederland - loopt (sterk) terug.