Aardgaslocatie Kolham, buizen die de grond in gaan

Bodemdaling door gaswinning

Zoutbergen

Bodemdaling door zoutwinning

Afbeelding: uitsnede uit contourkaart voor de bodemdaling door aardgaswinning,NAM