Bodemdaling

Naast de autonome bodemdaling in Nederland leidt de winning van diepe delfstoffen zoals aardgas tot een sterkere en regionale bodemdaling, waardoor delen van de provincie lager komen te liggen.

Op lokale schaal veroorzaakt ook de zoutwinning bodemdaling. De invloed van andere oorzaken van bodemdaling is beschreven in een rapport van de Commissie Bodemdaling.