Bodemdalingscontouren

Contourkaart voor bodemdaling door gaswinning opgetreden tussen start van de productie en de waterpassing in 2018, Figuur21 uit NAM Statusrapport 2020 document EP202011201629

Wat zie je?
Contourkaart voor de bodemdaling door aardgaswinning: in 2018 gemeten daling in cm. op de peilmerken (sinds 1972) en contourlijnen (daling tussen 1972 en 2018) van de gemodelleerde bodemdaling ten gevolge van aardgaswinning uit Groningenveld én naburige kleine gasvelden (34 cm. diepste punt; 2018).

Prognode van de contourkaart voor bodemdaling door gaswinning in 2080, Figuur 57 uit NAM rapport 2020 document EP202008201822

Wat zie je?
Contourkaart voor de bodemdaling door aardgaswinning: bodemdalingsprognose voor de totale bodemdaling, ruim 50 jaar na afloop van de gaswinning (status 2080, ca. 42 cm. met een onzekerheid van 2,5 - 3 cm. in het diepste punt).

NAM heeft in december 2020 en februari 2021 nieuwe prognoses op basis van de meetronde-2018 gepubliceerd in het "Statusrapport 2020 en Prognose tot het jaar 2080; Bodemdaling door aardgaswinning in Groningen, Friesland en het noorden van Drenthe" en "Groningen Long Term Subsidence Forecast".