Bodemdaling door gaswinning

Volgens de nieuwste prognose van december 2020 zal de maximale bodemdaling door aardgaswinning, vanuit zowel het Groningenveld als de omliggende kleine gasvelden, in 2080 uitkomen op ongeveer 42 cm. (met een onzekerheid van 2,5 - 3 cm.), in het diepste punt van de bodemdalingskom (omgeving van Loppersum). De meest recente (2018) waarde voor dat punt is 34 cm.