Stilte

Het gaat niet goed met stiltegebieden in Nederland. Ze staan steeds vaker onder druk door industrie, verkeer en windmolens. In de provincie Groningen is het Waddengebied het grootste stiltegebied. Ook in het Waddengebied vinden activiteiten plaats die invloed hebben op de stiltegebieden.

De provincie heeft stiltegebieden aangewezen. Deze zijn op de kaart in het dashboard weergegeven. Het is geen beleidsindicator, maar biedt wel beleidsinformatie.