Water

Bodemverontreiniging is vaak een erfenis uit het verleden die nog steeds impact heeft op de waterkwaliteit. De kwaliteit van het water in Nederland is de laatste jaren weliswaar gestegen, maar nog niet voldoende om alle doelen van de Kader Richtlijn Water voor 2027 te halen. Hoe staat het er in Groningen voor?