Indicator 1 van 2: Grondwaterstand

Wat zie je?

Onder een dashboard begint de toelichting altijd met "Wat zie je?".

Welk verhaal er bij een dashboard moet komen is aan de groep om te bepalen. Overige koppen kunnen bijvoorbeeld zijn "Wat monitoren we?" of "Wat valt op?"

Bron: Provincie Groningen

Indicator 2 van 2: Grondwateronttrekking

De bovenstaande grafiek geeft de hoeveelheden grondwater die jaarlijks uit de bodem is gehaald. De grondwateronttrekkingen in Groningen zijn de afgelopen jaren afgenomen naar een hoeveelheid van circa 20 miljoen m³/jaar. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de onttrekkingen ten behoeve van drinkwater. Op basis van prognoses van het waterbedrijf Groningen verwachten wij dat dit in de komende jaren weer wat gaat oplopen. Die verwachting is gebaseerd op de toename van het huishoudelijk gebruik dat zichtbaar is (het gebruik per persoon neemt toe) en de groei van de stad Groningen.

 Bron: Provincie Groningen