Grondwater

De chemische kwaliteit van het grondwater kan gebruiksfuncties zoals drinkwatervoorziening in gevaar brengen, zelfs al blijven de gehaltes van afzonderlijke stoffen onder de norm. Die verandering van de chemische kwaliteit is een sluimerend proces.

Het grondwaterpeil heeft invloed op natuur en landbouw.