Wateroverlast

De hoeveelheid neerslag is van invloed op allerlei beleidsterreinen als bijvoorbeeld natuur en landbouw, maar ook op het beleid van de waterschappen. Op lokaal gebied zie je soms enorme verschillen in de hoeveelheden neerslag.