Verharding

Verharde oppervlakten zijn van invloed op hoe het regenwater zijn weg vindt nadat het neervalt. Regen die neervalt op verharding, vloeit zo goed als meteen af naar riolen en kanalen, en heeft geen kans om in de bodem te infiltreren. De gevolgen: steeds lagere grondwaterpeilen en meer kans op overlast na hevige regens.