Indicatoren Verharding

Wat zie je?

Het dashboard laat de aanwezigheid van drie typen verharding zien per vlak van 1 km²: verhard oppervlak, half verhard oppervlak en onbekend.

Bij verhard oppervlak zoals wegen en ook daken van gebouwen stroomt het meeste regenwater direct weg en wordt afgevoerd. Bij half verhard oppervlak is er wel sprake van infiltratie doordat water tussen tegels of stenen door de bodem in trekt maar die is beperkt.

De categorie "onbekend" bestaat uit oppervlakken die in de Basisregistratie Grootschalige Topografie zijn aangegeven als zijnde erf. Vaak is dit oppervlak in particulier eigendom en niet in beheer bij de overheid. Dat is ook de reden waarom het soort oppervlak niet geregistreerd wordt. Vaak betreft het tuinen die geheel of gedeeltelijk zowel verhard als onverhard kunnen zijn.

De kaart geeft de situatie weer van augustus 2021. Het is de bedoeling om elk jaar de berekening te herhalen om te zien of verharding toeneemt.

Bron: Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)