Indicatoren Drinkwater

Wat zie je?

De winning van water ten behoeve van de bereiding van drinkwater neemt na een relatief stabiele periode nu geleidelijk toe. Droge zomers en tijdelijke drinkwatervoorziening voor industrie zorgen over de jaren voor schommelingen in de drinkwatervraag. Overigens wordt een belangrijk deel van ons drinkwater gewonnen in Drenthe.

Wat verwachten we?

Landelijk zien we een toename van het waterverbruik per persoon. Dit wordt veroorzaakt door sociaaleconomische ontwikkelingen (dat kan bijvoorbeeld het gebruik van stortdouches zijn) en klimaatverandering. Daarnaast neemt ook de bevolking nog steeds toe. De effecten van klimaatverandering zien we bijvoorbeeld in de aanschaf van privé (opzet)zwembaden nog eens verstrekt door het feit dat publieke zwembaden ten gevolge van corona gesloten waren.

Bron:

Beleidsnota drinkwater 2021-2026, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021

Vitens: Waterverbruik tot 70 procent hoger, grote zorgen voor de zomer, NOS 31-5-2020