Zwemwaterkwaliteit

In de provincie is volop zwemwater in de vorm van meren en zwemplassen. De kwaliteit van het water bij aangewezen zwemplassen monitoren we van 1 mei tot 1 oktober samen met de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Op de landelijke zwemwaterkaart staat aangegeven of het zwemwater veilig is.