Indicatoren Zwemwaterkwaliteit

Ga naar zwemwater.nl

Wat zie je?

De landelijke zwemwaterkaart geeft per zwemplas aan of het zwemwater veilig is.

De waterkwaliteit wordt gemeten door de waterschappen. Op basis van de metingen en laboratorium tests wordt een status per zwemlocatie toegekend en gepubliceerd op de landelijke zwemwaterkaart.