Indicatoren vervoerswijze-verdeling

Wat zie je?

Uit de vervoerswijze-verdeling cijfers door de jaren heen laat zich niet een heldere trend afleiden. Over een langere periode gezien lijkt de verdeling tussen de vervoerwijzen redelijk stabiel. Het aandeel lopen+fietsen ligt in onze provincie boven het landelijk gemiddelde, terwijl het aandeel trein/bus en autogebruik daar iets onder ligt. Achter deze cijfers gaat schuil dat er een groot verschil is tussen de samenstelling van het verkeer in en direct rond de stad, en het verkeer in de rest van de provincie. In en direct rond de stad hebben HOV-bus en trein als ook de fiets een veel groter aandeel, terwijl in de rest van de provincie de auto dominant is.

Corona heeft in 2020 voor verschuivingen gezorgd. Bij de andere indicatoren van bereikbaarheid is te zien dat het aantal verplaatsing minder was dan anders. Bij deze indicator is te zien dat ook de verhoudingen tussen vervoerwijzen wat zijn gewijzigd. Door thuiswerken en digitaal onderwijs liep bijvoorbeeld het openbaar vervoergebruik en het fietsgebruik sterk terug. Desondanks hielden bus en trein in onze provincie nog hun aandeel in de verplaatsingen. Het lopen werd populairder.

 Bron: Provincie Groningen 2022