Verkeersveiligheid

Als provincie Groningen willen wij zo weinig mogelijk verkeersslachtoffers in onze provincie. Via ons verkeersveiligheidsbeleid werken wij daaraan. De doelstellingen die hierbij horen zijn afgeleid van de nationale en Europese verkeersveiligheidsdoelstellingen om het totaal aantal verkeersdoden en verkeersgewonden te reduceren. Dit houdt in NUL-verkeersslachtoffers in 2050 (nationale doelstelling Strategisch Plan Verkeersveiligheid) en een halvering van het aantal verkeersdoden en zwaargewonden (ziekenhuisgewonden) in 2030 ten opzichte van 2020 (doelstelling EU).