Capaciteit elektriciteitsnet

De provincie Groningen en vooral de Eemshaven is een belangrijk knooppunt in het elektriciteitsnet van Nederland. Door de toenemende vraag naar en de decentrale opwek van elektriciteit staat het elektriciteitsnet onder druk.

Op dit moment kan niet overal aan de vraag ofwel afname worden voldaan. Hetzelfde geldt voor het aanbod aan energie, ook wel invoeding genoemd.