Duurzame energieproductie

Om de uitstoot van CO2 te verminderen en verdere klimaatverandering tegen te gaan wordt in de provincie Groningen ruimte gegeven aan zonne- en windparken om duurzame energie te produceren. In het kader van de Regionale Energie Strategie hebben de Groningse gemeenten zichzelf het doel gesteld om in 2030 5,7 TWh duurzame elektriciteit op land de produceren. Concentratiegebieden voor windenergie zijn vastgelegd in de provinciale omgevingsverordening. Gemeenten bepalen geschikte locaties voor zonneparken met hun zonne-energie visies.