Indicator
staat van onderhoud

Door met een eerste nulmeting de staat van onderhoud van het erfgoed in de Provincie Groningen in kaart te brengen, kunnen op de lange termijn trends en ontwikkelingen in de staat van onderhoud gemonitord worden. Ook kan hiermee de onderhoudsbehoefte worden ingeschat. Voor een deel van het bestand geldt dat hiervoor al een herhalingsmeting heeft plaatsgevonden.