Areaal natuurgebieden

In Groningen wordt flink ingezet op de uitbreiding van het areaal natuur. Hoe staat het met de voortgang van de verwerving en inrichting van nieuwe natuur? En met de bestaande natuur?