Cumulatie van geluid

Het Structuurvisiegebied Eemsmond-Delfzijl kent door de concentratie van industrie, scheepvaart en windenergie een opeenstapeling (cumulatie) van geluidsbronnen. Dit kan op sommige plekken een significante geluidsbelasting veroorzaken. Dit vraagt dus om een gebiedsgerichte benadering voor het aspect geluid. Daarom hebben wij in de Structuurvisie een grens gesteld aan de cumulatieve geluidsbelasting (LCUM). De geschikte indicator hiervoor is het aantal woningen per klasse van de cumulatieve geluidsbelasting.