Wonen

Provincie Groningen heeft het woonbeleid uitbesteed aan de regio's Groningen-Assen en Oost-Groningen. Wat zijn de woningbouwplannen als het om aantallen woningen gaat? En wat is de behoefte?