Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2023 had Het Hogeland 48.300 inwoners. Daarmee is Het Hogeland de 4de gemeente in de provincie naar aantal inwoners. Het Hogeland is bijna 3.000 inwoners groter dan Eemsdelta en ongeveer 13.000 inwoners kleiner dan Midden-Groningen. 

In 2003 bereikte de gezamenlijke bevolking van de toenmalige gemeenten, Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum een hoogtepunt met bijna 53.500 inwoners. Daarna is een bevolkingsdaling ingezet van in totaal bijna -10% (-5.100 inwoners). Dat is inclusief de ca. 1.500 inwoners in de voormalige gemeente Winsum ten westen van het Reitdiep, die op 1 januari 2021 overgegaan zijn naar de gemeente Westerkwartier. Alleen in Eemsdelta was de daling over die periode groter (-14%) en in Pekela was de daling -1%-punt lager. Zowel de provincie (+4%) als Nederland (+10%) zijn gegroeid in diezelfde periode.

De bevolkingsdaling vindt vooral in de leeftijdscategorie onder de 18 plaats, daardoor is hun aandeel in de bevolking gedaald naar het landelijk gemiddelde. De groep jonge volwassenen is sinds ca. 2008 vrij stabiel waar het gemiddeld iets stijgt. De groep van 35 - 45 heeft vooral sinds ca. 2007 een daling gemaakt, waarbij er de laatste paar jaar weer sprake is van een stabilisering. De groep 65+-ers groeit flink harder dan de landelijke groei, maar ten opzichte van de andere Groninger gemeenten zit Het Hogeland in de middenmoot. Dat is ook te zien aan de gemiddelde leeftijd. Die is bovengemiddeld gestegen, maar zit wel midden tussen de andere gemeenten in Groningen. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot ruim 45 jaar en ligt bijna 3 jaar boven het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS maart 2023, bewerkt door de provincie Groningen