Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 440 in de gemeente Het Hogeland. Daarna is dat aantal snel gaan stijgen en begin 2014 was het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering verdrievoudigd (1.280, +190%). Dat was een stijging die vrijwel gelijk was aan de landelijke stijging. De daling daarna van het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering verliep in Het Hogeland sneller dan gemiddeld in Nederland, waardoor Het Hogeland in september 2019 nog maar 10% boven de aantallen van september 2008 zat. Landelijk lagen de aantallen nog ca. 40% boven de waarden van 2008. In het begin van 2020, bij het begin van de coronacrisis, was de seizoenspiek pas in april waarna de gebruikelijke daling in de zomer vrijwel uitbleef, die kwam pas in 2021. In september 2021 was het aantal verder gedaald tot 390, lager dan in 2019 en lager dan in 2008.

Bijstandsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis, was het aantal personen met een bijstandsuitkering op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 800 in Het Hogeland. Daarna is dat aantal gaan stijgen, aanvankelijk minder sterk dan gemiddeld, maar vanaf 2016 oversteeg de tendens in Het Hogeland de landelijke stijging en kwam in 2017 met 1.300 mensen met een bijstandsuitkering op +60% ten opzichte van 2008. Het herstel in Het Hogeland daarna, was groter dan gemiddeld. In september 2019 was het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Het Hogeland nog bijna 1.100, ca. 30% meer dan in 2008, iets minder dan gemiddeld in Nederland (+36%). De stijging in 2020 ging redelijk gelijk op met de nationale tendens. Begin 2021 zette een nieuwe daling in en in september 2021 was het aantal personen met een bijstandsuitkering 100 lager dan in september 2020.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is sinds 2008 vrijwel voortdurend gedaald, in Het Hogeland van 2.700 voor de financiële crisis van 2008 naar bijna 2.400 eind 2021. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen meer dan gehalveerd is van 1.600 eind 2008 naar 500 medio 2021, al was deze daling iets minder sterk dan gemiddeld.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen