Regionale Brede Welvaartsmonitor

Wat zie je?

Bovenstaand is een overzicht van de Regionale Brede Welvaart indicatoren zoals door het CBS opgesteld. Per indicator zijn de provincies gerangschikt van minst gunstig links, naar het meest positief rechts. Met oranje is de positie van de provincie Groningen aangegeven, met donkerder blauw onze buurprovincies Drenthe en Fryslân. De trend van de indicatoren is te zien met een 'klik' op de vakjes of in het 2e tabblad.
Er is 1 indicator waar Groningen het beste scoort. De Groningers voelen zich minder onveilig in hun buurt dan de inwoners van de andere provincies. Bij een aantal scoort Groningen juist het laagst. Alle indicatoren samen genomen scoort alleen Zuid-Holland minder goed dan Groningen, al scoren beide provincies voor een aantal indicatoren juist heel verschillend. 

Regionale Brede Welvaart

Brede welvaart, zoals gehanteerd door het CBS, betreft de kwaliteit van leven in het hier en nu en de mate waarin deze ten koste gaat van die van latere generaties of van die van mensen elders in de wereld. Er zijn drie dimensies:

  • Brede welvaart ‘hier en nu’ betreft de persoonlijke kenmerken van mensen en de kwaliteit van de omgeving waarin zij leven.
  • Brede welvaart ‘later’ betreft de hulpbronnen die volgende generaties nodig hebben om een zelfde niveau van welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie.
  • Brede welvaart ‘elders’ betreft de effecten van de keuzes binnen een regio op banen, inkomens, (niet-hernieuwbare) hulpbronnen en het milieu in andere regio’s en andere landen.

In het dashboard hierboven wordt alleen de 1e dimensie getoond, inclusief de situatie van de afgelopen jaren.

Bron: CBS