Regionale Brede Welvaart

Het CBS brengt met de regionale Monitor Brede Welvaart de brede welvaart van gemeentes, provincies en COROP-gebieden in kaart gebracht. Aan de hand van 42 indicatoren geeft die monitor een breed en divers beeld van de staat en ontwikkeling van de regionale samenleving.