Hoeveelheid opgewekte stroom

De provincie wil op het gebied van duurzaamheid een voorbeeld zijn. We hebben daarom op het dak van het provinciehuis zonnepanelen liggen zoals je op de foto hiernaast kunt zien. Door zelf energie op te wekken dragen we bij aan het produceren van eigen groene energie en stoten we dus minder CO2 uit.