Indicatoren Hoeveelheid opgewekte stroom

Wat zie je?

In dit dashboard wordt de hoeveel opgewekte elektriciteit weergegeven en de hoeveelheid CO2 die wordt bespaard door de zonnepanelen die op het dak van het provinciehuis liggen. Aan de linkerkant van de grafiek is de eenheid in kWh geplaatst. De rechterkant geeft de CO2 besparing aan. Beide eenheden zijn per jaar weergegeven zoals terug te vinden aan de onderkant van de grafiek. 

Wat valt op?

De opbrengst van de zonnepanelen is in 2020 veel lager dan in 2019. De oorzaak hiervan is het verwijderen van de zonnepanelen in 2020. Hiervoor zijn nieuwe panelen met een hoger rendement voor in de plaats gekomen. Hieronder vind je meer informatie over de nieuwe zonnepanelen. 

Nieuwe zonnepanelen

In 2020 zijn 330 oude zonnepanelen vervangen voor 660 nieuwe. De oude panelen zijn inmiddels gerecycled. De nieuwe panelen hebben een veel hoger vermogen (400 Wattpiek) dan de oude panelen (160 Wattpiek). Dit betekent een veel hogere opbrengst. Omdat het provinciehuis sinds 2020 gasloos is wordt er jaarlijks 1.000.000 kWh meer stroom verbruikt dan voorheen. De nieuwe zonnepanelen zorgen voor een opbrengst van ca. 250.000 kWh. Gekeken naar het huidige totale elektriciteitsverbruik van 2.500.000 kWh zorgen de zonnepanelen voor 10% van de totale elektriciteitsbehoefte van het provinciehuis.

Bron: Provincie Groningen