Indicatoren totaalverbruik provincie(huis)

Wat zie je?
In bovenstaand dashboard kan gezien worden van het energieverbruik, het gasverbruik en de aanverwante CO2 uitstoot is van de organisatie in de jaren 2019 en 2020. Hieronder staat per tabblad een toelichting:

Het tabblad Elektriciteitsverbruik en CO2 uitstoot geeft weer hoeveel kWh aan stroom er in totaal verbruikt wordt door alle door de provincie beheerde gebouwen. Ook staat aangegeven wat aanverwante CO2 uitstoot van het energieverbruik is in hoeveelheid kg CO2
Het tabblad Gasverbruik en CO2 uitstoot geeft weer hoeveel m3 gas er verbruikt is binnen de organisatie. Hierbij staat ook aangegeven welke CO2 uitstoot daarbij is vrijgekomen in kg CO2.
Het tabblad Verbruik per locatie geeft aan wat het energieverbruik en gasverbruik voor het provinciehuis t.o.v. de andere locaties die in beheer zijn van de provincie Groningen. 

Wat valt op?
Hieronder de meest opvallende constateringen uit het dashboard:

  • Het energieverbruik voor de provincie is in het jaar 2020 afgenomen t.o.v. het jaar 2019. Dit kan mogelijk verklaard worden door de intrede van COVID-19 en het daaraan verwante thuiswerken;
  • Het totale gasverbruik is in het jaar 2020 toegenomen t.o.v. het jaar 2019. Dit komt door een piek in de maand januari 2020. Voor deze piek hebben we op dit moment nog geen verklaring;
  • Het provinciehuis is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van het energieverbruik en het leeuwendeel van het gasverbruik. In het jaar 2021 zal deze grafiek er echter drastisch anders uitzien aangezien het provinciehuis in februari 2021 'gasloos' is geworden. In de volgende paragraaf kan hier meer informatie over worden gevonden. 

Besparingsmaatregelen
Gasloos provinciehuis - In februari 2021 is het provinciehuis officieel van het gas afgesloten. Deze maatregel had enerzijds als doel om solidariteit te tonen in de problematiek rondom de gaswinning en aanverwante aardbevingen. Anderzijds was het een toonaangevende verduurzamingsstap die bijdraagt aan de duurzame ambities van de organisatie. Het ingewikkelde project omvatte het gasloos maken van het pand van 25.000 m2 waarvan sommige delen meer dan 400 jaar oud zijn. Met behulp van een uitbreiding op de reeds aanwezige Warmte Koude Opslag (WKO) installatie door vier lage temperatuur warmtepompen, kan er nu voorzien worden in de verwarming van het provinciehuis. De verwarming en verkoeling van het pand kan o.a. plaatsvinden door een op 100 meter diep gelegen bron. Deze bron voorziet het pand in de winter van warmte waardoor de bron afkoelt. In de zomer wordt de bron vervolgens opgewarmd door warmte te onttrekken uit de ict-voorzieningen en het in de zomer toch al te warme grachtwater. Die laatste oplossing zorgt er tevens voor dat de gracht afkoelt, wat gunstige gevolgen heeft voor de vispopulatie en de algenontwikkeling in het grachtwater. 

De gevelrenovatie - In het jaar 2021 is gestart met de gevelrenovatie van het provinciehuis. Deze renovatie heeft als doel om de tocht en de koude stromen in het pand te verminderen. Daarnaast wordt ook het energielabel A voor het pand bereikt. Om dit te bereiken wordt er nieuwe dakbedekking aangebracht met betere isolatie, er komen nieuwe, beter geïsoleerde kozijnen en beglazing en de verdiepingen worden luchttechnisch van elkaar gescheiden door het plaatsen van glaswanden in de vide. 

Bron: Provincie Groningen, 2022