Totaalverbruik provincie(huis)

De Provincie heeft 178 verschillende locaties onder haar beheer die ieder hun eigen functie en energieverbruik met zich meebrengen. In het dashboard hieronder geven we inzicht in het totale energieverbruik, het gasverbruik en de CO2 uitstoot van al deze locaties. We maken hier op dit moment enkel onderscheid in het provinciehuis en de 'overige locaties'. Binnenkort classificeren we de overige locaties naar het type locatie en het bijbehorende verbruik. Deze gegevens zijn nu nog niet voorhanden. Daarnaast gaan we in op de besparingsmaatregelen die de provincie heeft uitgevoerd. Zie voor een uitgebreide toelichting de tekst onderaan deze pagina.