Indicatoren Brandstof en uitstootgegevens

Wat zie je?

In het bovenstaande dashboard wordt het verbruik van de verschillende brandstoffen weergegeven in 2020 en 2021. De hoeveelheid CO2 die daardoor wordt uitgestoten is terug te vinden in het tweede tabblad. 

Wat valt op?

De totale CO2 uitstoot is enorm gedaald. De oorzaak hiervan is het gebruik van HVO diesel (Hydrotreated Vegetable Oil). Deze vorm van diesel zorgt voor ca. 90% minder CO2 uitstoot. Bij de hoeveelheid verbruikte diesel zie je dat hier sprake is van een lichte daling terwijl bij de hoeveelheid CO2 uitstoot er sprake is van een enorme daling.

In 2021 is minder diesel, benzine en aardgas verbruikt (zie tabblad brandstof en uitstoot). De hoeveelheid verbruikte LPG is minder dan 10% gestegen. Voor deze brandstoffen is het moeilijk te bepalen wat hiervan de oorzaak is. Omdat dit meerdere redenen kan hebben en de verschillen klein zijn kost dit (te) veel werk en tijd om het te achterhalen. Het is vervolgens de vraag of we invloed kunnen uitoefenen op de oorzaken (zoals Corona). Voor elektriciteit is de gestegen hoeveelheid echter wel te verklaren. Er zijn een aantal nieuwe elektrisch aangedreven voortuigen aangeschaft. Hierdoor is het verbruik van elektriciteit door deze voertuigen omhoog gegaan. 

Beleid

Ons doel is om in 2030 geen broeikasgassen uit te stoten als het gaat om ons eigen materieel. Hiertoe behoort ook het wagenpark. Dit houdt in dat vanaf 2030 de gebruikte brandstoffen groen worden opgewekt (elektriciteit, waterstof). Wanneer dit niet mogelijk is dient de CO2 uitstoot gecompenseerd te worden. Deze doelstelling is in ons inkoopbeleid vastgelegd. 

Bron: Provincie Groningen 2022