Type wagens in het wagenpark

De provincie gebruikt verschillende type wagens die gebruik maken van diverse brandstoffen. Zowel brandstoffen als het type wagen heeft invloed de uitstoot van broeikasgassen. Daarom maken we ook inzichtelijk van welk type wagens de provincie gebruik maakt.