Indicatoren Type wagens in het wagenpark

Wat zie je?

Wij maken gebruik van ca. 100 voertuigen die verschillende soorten brandstof verbruiken. Deze brandstoffen hebben een negatieve impact op het milieu en daarom vinden we het belangrijk om inzicht te hebben in de aantallen voertuigen en de brandstoffen die daarvoor worden gebruikt. In de bovenstaande grafiek zijn exact deze gegevens weergegeven.

Leeftijd

Aan de hand van de leeftijd van de verschillende voertuigen krijgen we inzicht wanneer en hoeveel voertuigen binnen een bepaalde termijn aan vervanging toe zijn. Van belang is om tijdig in te spelen op het beleidsdoel waarin is vastgelegd dat we werken naar een zero emissie wagenpark zoals hieronder verder wordt omschreven. 

Beleid

In ons beleid hebben we opgenomen dat we vanaf 2030 de uitstoot van broeikasgassen door ons wagenpark tot 0 hebben gereduceerd. Het elektrificeren van het wagenpark zal daarbij een belangrijke rol spelen. Indien elektrificatie van een bepaald voortuig (nog) niet mogelijk is dan wordt er gekozen voor een andere soort brandstof. Mocht bij dit type brandstof broeikasgassen vrij komen dan dient dit gecompenseerd te worden.

Bron: Provincie Groningen