Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

In 2020 omvatte de gemeente Delfzijl nog bijna 25.000 inwoners, Appingedam bijna 12.000 en Loppersum was de kleinste gemeente in Groningen met nog geen 10.000 inwoners. Anno 2021 telt de gemeente Eemsdelta ruim 45.000 inwoners. Dat is 2.000 minder dan Het Hogeland en ruim 7.000 meer dan Oldambt, de twee gemeenten waar Eemsdelta nu tussen valt qua inwoneraantallen.

Loppersum en Delfzijl waren de gemeenten met de sterkste teruggang van de bevolking, met een krimp van -7 à -8% sinds 2010. Appingedam zat wat dat betreft in de middenmoot met een bevolkingsafname van bijna -3% sinds 2010. Bij elkaar is de krimp in Eemsdelta van -7% sinds 2010, de sterkste van alle Groninger gemeenten. De afname van het aantal inwoners in Het Hogeland is bijna even groot, maar deels veroorzaakt doordat ca. 1.500 inwoners van de voormalige gemeente Winsum per 1 januari 2021 naar de nieuwe gemeente Westerkwartier zijn overgegaan. In drie decennia tijd is de bevolking in dit gebied met bijna een 5de afgenomen, het aantal inwoners is ruim 10.000 kleiner geworden.

De bevolkingsdaling vindt zowel in de leeftijdscategorie van 20-65 als in de groep onder de 20 plaats, in vergelijkbare sterkte. Het aandeel van deze groep is niet uitzonderlijk binnen de provincie. De groei van het aantal 65+'ers is bovengemiddeld en is in 20 jaar met 3.000 inwoners toegenomen (+3%). Sinds 2015 zijn er meer 65+'ers in Eemsdelta dan jongeren onder de 20. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot bijna 46 jaar en ligt bijna 4 jaar boven het landelijk gemiddelde. De gemiddelde leeftijd stijgt in Eemsdelta duidelijk harder dan gemiddeld onder de Groninger gemeenten. 

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.