Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Voorlopige cijfers van eind 2022 lijken er op te wijzen dat het aantal inwoners van Eemsdelta in 2022 gelijk is gebleven, of misschien zelfs licht gestegen is. Dat is voor het eerst sinds 2010. Vijfendertig jaar geleden hadden de gemeenten die Eemsdelta gevormd hebben ca. 11.000 inwoners meer dan nu. De laatste jaren daalde het inwonertal steeds met zo'n -300, maar Eemsdelta is nu de laatste Groninger gemeente die weer een opwaartse trend in het aantal inwoners heeft gevonden. NB het exacte aantal is in bovenstaande grafiek 'RangGemeenten' te zien door het aantal significante cijfers in te stellen op 5.

Anno 2023 telt de gemeente Eemsdelta ca. 45.400 inwoners. Dat is 2.900 minder dan Het Hogeland en ruim 6.000 méér dan Oldambt, de twee gemeenten waar Eemsdelta nu tussen valt qua inwoneraantallen.
Bij elkaar is de krimp in Eemsdelta, van -6% sinds 2013, nog steeds de sterkste bevolkingsdaling van alle Groninger gemeenten. In drie decennia tijd is de bevolking in dit gebied met bijna 1/5 afgenomen.

De bevolkingsdaling vindt met name in de leeftijdscategorie van 45 - 65 én in de groep onder de 18 plaats. Het aandeel van deze groep is niet uitzonderlijk binnen de provincie. De groei van het aantal 65+'ers is bovengemiddeld en is in 20 jaar met ongeveer 3.500 inwoners toegenomen, ruim 1/3 meer. Sinds 2011 zijn er meer 65+'ers in Eemsdelta dan jongeren onder de 18. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot bijna 46 jaar en ligt bijna 4 jaar boven het landelijk gemiddelde. Eemsdelta heeft daarmee niet de hoogste gemiddelde leeftijd in de provincie; in Oldambt, Westerwolde en Stadskanaal is de gemiddelde leeftijd hoger dan in Eemsdelta.

Bron: CBS en CBS bewerkt door provincie Groningen.