Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

Met een aantal van 330 medio 2022 is het aantal personen in Eemsdelta met een werkloosheidsuitkering historisch laag. Vlak voor de financiële crisis, in 2008, was dat aantal ook historisch laag, maar toen waren dat er bijna 700. Daarna is zijn de aantallen opgelopen tot ca. 1.400 in 2014. Vanaf 2016 zijn de aantallen gaan dalen en in september 2018 was het aantal personen met een WW-uitkering in Eemdsdelta, met 600, weer onder het niveau van 2008. Landelijk waren de aantallen toen nog +60% hoger dan in 2008. Tijdens de eerste coronajaren bleven de aantallen op het niveau van ca. 600. Vanaf het voorjaar van 2021 zijn de aantallen weer gaan dalen en medio 2022 kwamen ze uit op ca. 330 oftewel -350 in vergelijking met 2008. Dat is minder dan de helft van het aantal in 2008 en het is net iets minder dan het landelijk gemiddelde van 7,5 per 1000 inwoners.

Bijstandsuitkering

Medio 2022 lag het aantal personen met een bijstandsuitkering in Eemsdelta op ca. 1.400. Dat is nog altijd ca. +340 meer dan in 2008 maar wel bijna -500 minder dan in het voorjaar van 2017 toen dat aantal op zijn piek zat. Na de financiële crisis waren deze aantallen vooral opgelopen in de toenmalige gemeenten Delfzijl en Appingedam. Deze gemeenten kwamen van ruim onder het provinciale gemiddelde naar ruim boven het provinciale gemiddelde te liggen. In Loppersum was de toename minder en bleef relatieve aantal al die tijd zelfs onder het landelijk gemiddelde.
Het totale aantal van personen met een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering is daarmee medio 2022 vrijwel even groot als medio 2008.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Er zijn ca. 2.500 personen in Eemsdelta met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, net zoveel als in 2008. De aantallen daalden tot ca. 2013 om daarna weer geleidelijk toe te nemen, in ieder geval tot september 2021. Van daarna heeft het CBS nog geen gegevens gepubliceerd. Daarmee is de trend in Eemsdelta omgekeerd van de landelijke trend en zijn de aantallen relatief gezien sinds 2014 boven het provinciale gemiddelde komen te liggen. Vooral in de oost-Groningse gemeenten liggen de aantallen hoger dan in Eemsdelta.

Bron: CBS februari 2023: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 30 december 2022, bewerkt door de provincie Groningen