Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van bijna 700 voor de toenmalige DAL-gemeenten tezamen. Daarna is dat aantal gaan stijgen, vooral in Delfzijl. Begin 2015 was het aantal uitkeringen bijna verdubbeld. In september 2018 was het aantal personen met een WW-uitkering in Eemdsdelta, met 600, weer onder het niveau van 2008, terwijl landelijk de aantallen nog +60% hoger lagen dan in 2008. Daarna zijn de aantallen in het voormalige Appingedam en Loppersum vrij stabiel gebleven, ook in 2020. In Delfzijl zijn er in de periode van oktober 2019 tot maart 2020 ca. 100 mensen met een werkloosheidsuitkering bijgekomen. Van maart tot en met juni was dat aantal weer stabiel. De aantallen lagen vooral in Delfzijl altijd al hoog. Tijdens de financiële crisis, in de periode tussen 2008 en 2015, was de toename hier minder dan gemiddeld. In de periode daarna daalde het aantal mensen met een WW-uitkering in Eemsdelta harder dan landelijk en was Eemsdelta eerder weer op het oude niveau.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in Eemsdelta in 2008 op bijna 1.100, ca. 1,5x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In het voorjaar van 2017 was dit opgelopen tot een piek van bijna 1.900 (+70%), twee jaar later dan de werkloosheidspiek. Relatief was deze stijging dus minder sterk dan die van het aantal werkloosheidsuitkeringen, maar in aantallen was de stijging toch sterker (+ 800 bijstand- vs. +700 WW-uitkeringen). De stijging was in de voormalige gemeenten van Eemsdelta relatief gezien sterker dan gemiddeld. In 2008 zaten Appingedam en Delfzijl ruim onder het provinciale gemiddelde en Loppersum zelfs onder het landelijk gemiddelde. Rond 2015 overstegen de aantallen mensen met een werkloosheidsuitkering, afgezet tegen de aantallen inwoners, de gemiddelden. Na 2015 is de tendens gelijk op gegaan met het gemiddelde en daar dus boven gebleven.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het verloop van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is in de voormalige gemeente Delfzijl weer op hetzelfde niveau als in 2007 met daartussen een dip van ca. -10% in 2013. Ook in de voormalige gemeente Appingedam zijn de aantallen in 2007 en 2020 vrijwel gelijk en in de tussenliggende periode steeds minder veranderd dan in Delfzijl. In Loppersum is er sprake van een voortdurende afname van de aantallen, van 500 in 2007 naar 400 in 2020. Afgezet tegen het aantal inwoners zijn de aantallen mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in Appingedam duidelijk hoger dan in Delfzijl en zijn die in Loppersum het laagst en het dichtst bij het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen