Indicatoren participatie

Opkomst

Met een opkomstpercentage van ruim 44% zit Eemsdelta ruim onder het provinciale en het landelijk gemiddelde van ruim 51%. Er zijn twee gemeenten waar de komst lager was dan in Eemsdelta. 

Partijen

Van de politieke partijen trok Lokaal Belang Eemsdelta bijna eenderde van de kiezers, ruim 5.000 (32%). De P.v.d.A kreeg nog ruim 16% van de stemmen. Christen Unie, VVD en CDA hadden alledrie ca. 10% van de stemmen getrokken.

Bron: De Kiesraad bewerkt door de provincie Groningen.