Indicatoren demografie

Aantal inwoners

De 238.000 inwoners van de gemeente Groningen op 1 januari 2023 vormen bijna 40% van het aantal inwoners van de hele provincie Groningen. Door de fusie met Haren en Ten Boer per 1 januari 2019 is Groningen van de 7de naar de 6de plaats opgeschoven in de top 10 van Nederlandse gemeenten, Tilburg voorbij. Eindhoven groeit de laatste paar jaren net wat sterker dan Groningen en heeft nu ruim 6.000 inwoners meer. Utrecht, de kleinste van de grote 4 is ruim 60% groter dan Groningen.
In Groningen studeren bijna 60.000 studenten, vrij gelijk verdeeld over de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en de Hanzehogeschool, waarvan er ca. 34.000 in de Stad wonen.

Ontwikkeling

De afgelopen decennia was de groei van de bevolking wat nu de gemeente Groningen is ruimschoots de sterkste groei in de provincie en ook bijna dubbel zo sterk als gemiddeld in Nederland. De enige die nog een beetje in de buurt kwam was de gemeente Westerkwartier.
De laatste jaren is ook in de andere gemeenten in de provincie sprake van bevolkingsgroei, behalve in Delfzijl cq. Eemsdelta. In 2021 groeide de bevolking in de Stad bijna 2.000 (+0,7%). Alleen Westerkwartier en Westerwolde hadden een sterkere groei. Gemiddelde groeide de hele provincie met bijna +0,6%.
Van de grote steden in Nederland en het Noorden groeiden de meeste harder in 2021 dan Groningen. Tilburg groeide +1,8% en Almere +1,5%. Assen en Zwolle groeide veel minder dan Groningen.

Leeftijdsontwikkeling

Vooral door het grote aantal studenten, studenten waar jaarlijks ook weer nieuwe voor in de plaats komen, is de leeftijdsopbouw a-typisch vergeleken met de andere Groninger gemeenten, zoals te zien in de tab LeeftijdsPyramide met de grafiek van de leeftijdsopbouw.
Er is ook veel minder een verschuiving in leeftijdscategorieën te bespeuren. Het aandeel jongeren onder de 20 is veel lager dan gemiddeld en het aandeel in de groep van 20-65 juist weer veel groter. Dit wordt voor een deel veroorzaakt door de grote aantallen studenten, waarvan het gros 20 jaar of ouder is. Het aantal 65+`ers is dan ook een aantal %-punt lager dan gemiddeld. Dit resulteert in een gemiddelde leeftijd die zo'n 4 jaar onder het landelijke gemiddelde ligt. Dit verschil wordt steeds groter doordat die gemiddelde leeftijd in Groningen veel langzamer stijgt dan elders. In 30 jaar tijd is de gemiddelde leeftijd in de gemeente Groningen met net meer dan 1 jaar toegenomen, terwijl dat gemiddeld in bijvoorbeeld Eemsdelta ca. +9 jaar is. De laatste 5 jaar loopt de leeftijd ook in Groningen iets harder op dan daarvoor.
Het aandeel inwoners in de leeftijd van 20 tot 65 bedraagt ongeveer 67% en ligt daarmee zo'n 10%-punt boven dat van de andere Groninger gemeenten en is nauwelijks aan verandering onderhevig. In 2011 was dit aandeel maar 0,6%-punt hoger, maar het aantal inwoners in deze groep is wel met ca. 10.000 gegroeid (+10%).

Bron: CBS bewerkt door de provincie Groningen.