Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, zo'n 2.100. Daarna is dat aantal gaan stijgen, maar minder hard dan gemiddeld. Begin 2015 was het aantal uitkeringen meer dan verdubbeld naar ruim 5.000 (+140%). Landelijk was er sprake van een stijging van bijna 250%. In september 2019 was het aantal personen met een WW-uitkering in de gemeente Groningen gedaald naar ca. 3.000. Dat is een daling van 40%, maar altijd nog ca. +50% hoger dan in 2008. In 2020 is het aantal mensen met een WW-uitkering weer flink gestegen. In april lag het aantal op 3.900, een stijging van 30%. Dat is een sterkere stijging dan gemiddeld in Nederland (+20%). Daarna daalde het weer harder dan gemiddeld (-44% tegen -32% landelijk).

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering lag in de gemeente Groningen in 2008 op bijna 8.000, bijna 4x zoveel als het aantal personen met een WW-uitkering. In het voorjaar van 2017 was dit opgelopen tot een piek van ca. 11.500 (+40%), twee jaar later dan de werkloosheidspiek.  Relatief was deze stijging dus veel kleiner dan die van het aantal werkloosheidsuitkeringen, maar in absolute zin was deze nog sterker (+ 3.400 bijstand- vs. +3.000 WW-uitkeringen). Gemiddeld in Nederland is het aantal personen met een bijstandsuitkering sterker gestegen, met een niveau medio 2017 dat ca. +54% hoger was dan in 2008. De stijging in 2020 bedraagt in de gemeente Groningen +2% (t.o.v. juni 2019) tegen +1% nationaal.
Wanneer ook de bijstand gerelateerde regelingen worden mee beschouwd, met name de TOZO-regeling, dan is in april 2020 een enorme stijging te zien van +6.000 personen met een uitkering (+50%). Landelijk was er sprake van een stijging van +90%. In september 2021 is het aantal bijstandsuitkeringen weer terug op het niveau van vlak voor de coronacrisis, terwijl landelijk het aantal nog ca. 10% hoger is.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het verloop van het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is in de gemeente Groningen minder variabel dan bij andere uitkeringen. In 2008 waren er net als in 2021 ca. 8.700 mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De piek lag redelijk in het midden, in 2015 was dit aantal opgelopen tot 9.200, een stijging van ca. 6%. Landelijk was er tussen 2008 en 2020 sprake van een daling van 10%.

Bron: CBS juni 2022: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 21 juni 2022, bewerkt door de provincie Groningen