Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2021 waren er ruim 17.000 banen geregistreerd in de gemeente Het Hogeland, 5,8% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er ruim 500 meer dan een jaar eerder (+3%). In vergelijking met 2019,  is er een groei van ca. 5,5% (+900 banen). Dat is de sterkste groei onder de Groninger gemeenten sinds de coronacrisis, die gemiddeld in de provincie uitkwam op +2,2% (+6.400 banen). 
De top van de werkgelegenheid van de afgelopen decennia werd in de provincie en in Nederland bereikt in 2011. In Het Hogeland is dat ook, met in 2011 ca. 100 banen meer dan in 2021. Daarbij moet wel aangetekend worden dat er tot 2012 ca. 1.200 banen ingeschreven stonden in wat nu Het Hogeland is, terwijl die banen daarna in andere gemeenten geregistreerd zijn. Alle thuiszorgmedewerkers in de provincie Groningen stonden namelijk in Bedum ingeschreven. Vanaf 2012 staan die medewerkers geregistreerd in hun woongemeente.

Verdeling over sectoren

Handel is de grootste sector in de gemeente Het Hogeland met ca. 3.200 banen (19% van de werkgelegenheid). De Zorgsector is de 2e sector, met 2.800 banen (16%), al is dat nog ruim beneden het provinciale gemiddelde van 21%. De Industrie heeft ca. 1.900 banen (ruim 11%). De Landbouw is met bijna 1.900 banen relatief groot en heeft met een aandeel van ca. 11% het hoogste aandeel in de werkgelegenheid van alle Groninger gemeenten. Het gemiddelde aandeel in de provincie is ca. 3%. Het aantal banen in de landbouwsector in de provincie Groningen is dan ook bijna nergens zo groot als in de gemeente Het Hogeland, alleen in Westerkwartier zijn het er meer.
Op enige afstand volgen de Zakelijke dienstverlening, de Bouw en het Onderwijs.

Ontwikkeling per sector

De afgelopen decennia groeide het aantal banen in de sector Handel in Het Hogeland langzaam van ca. 2.250 naar de huidige 3.200. De Zorgsector was lange tijd de grootste sector, maar dat had grotendeels een administratieve reden, zoals hierboven genoemd. Vandaar de scherpe daling van het aantal banen in de Zorg in 2012. De groei is de laatste jaren wel de sterkste van alle sectoren.
Net als elders daalt het aantal banen in de Landbouw, maar het aandeel is nog steeds relatief groot in Het Hogeland, met 11% is dat bijna 4x zo hoog als gemiddeld in Groningen. Het aantal banen in de Industrie is veel meer constant en de laatste jaren net iets groter dan de Landbouw. De Zakelijke dienstverlening zit al ruim 10 jaar in de lift, van 1.000 banen in 2005 naar bijna 1.600 banen nu.

Bron: provincie Groningen en LISA