Werkloosheid

In 2021 was in de gemeente Het Hogeland 3,4% van de beroepsbevolking werkloos. Dat was de laagste waarden onder de Groninger gemeenten en lager dan vóór de financiële crisis en de corona-crisis.