Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2019 waren er ruim 22.000 banen geregistreerd in de gemeente Midden-Groningen. Dat zijn er 750 (+3,4%) meer dan een jaar eerder. Daarmee ligt het aantal banen in Midden-Groningen in 2019 nog maar 150 lager dan bij de piek in 2011 en 1.300 hoger (+6%) dan vóór het begin van de financiële crisis in 2008. Na de financiële crisis steeg het aantal banen ook landelijk en voor de provincie als geheel nog tot 2011 door, voor het begon te dalen. Sinds 2016 zit de werkgelegenheid weer in de lift. Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2011. Provinciaal zijn er in 2019 10.000 banen meer dan in 2011 (+4%). Met een herstel sinds 2016 van +7% (+1.000 banen) zit Midden-Groningen in de middenmoot van de Groninger gemeenten.

Verdeling over sectoren

De Industrie is ruimschoots de grootste sector in Midden-Groningen met 24% van de werkgelegenheid. Dat is meer dan 2x zo groot als gemiddeld in de provincie (11%) en het is ook het hoogste percentage van deze sector van alle gemeenten in de provincie, hoger dan Eemsdelta (20%). De Handel en de Zorg staan op de 2e en 3e  plaats met een aandeel van respectievelijk 17,5% en 15,4%. Het aandeel van de sector Handel is groter dan gemiddeld in de provincie en dat van de Zorg is duidelijk lager dan gemiddeld. Dat laatste geldt ook voor de Zakelijke dienstverlening en het Onderwijs.

Ontwikkeling per sector

De grootste sector in Midden-Groningen, de Industrie, was in 2002 op een piek met ruim 7.500 banen. Het aantal banen in de industrie is in 2019 ruim 2.000 (-6%) lager geworden. Met name de grote sectoren Handel en Zorg maken een vrijwel constante groei door. De Handel is in 20 jaar ruim +3% gegroeid (+1.200 banen) en de Zorg ruim +4% (+1.600 banen). De Landbouw is opmerkelijk stabiel in Midden-Groningen (-1% in 20 jaar).

Bron: provincie Groningen en Lisa