Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2022 waren er ruim 23.200 banen geregistreerd in de gemeente Midden-Groningen. Dat zijn er +500 (+2,4%) meer dan een jaar eerder. Daarmee ligt het aantal banen in Midden-Groningen in 2022 ca. +700 (+3%) hoger dan in 2011. Als gevolg van de financiële crisis van 2008 begon het aantal banen, net als landelijk en provinciaal, vanaf 2011 te dalen. Sinds 2016 zit de werkgelegenheid weer in de lift en was in 2019 weer terug op het niveau van 2011. In 2020 zakte het aantal banen tijdelijk wat in, maar was in 2021 als weer hoger dan in 2019.
Provinciaal zijn er in 2022 bijna 30.000 banen meer dan in 2011 (+10%). Met een herstel sinds 2016 van +10% (+2.000 banen) zit Midden-Groningen onder in de middenmoot van de Groninger gemeenten.

Verdeling over sectoren

De Industrie is ruimschoots de grootste sector in Midden-Groningen met circa 5.300 banen en 23% van de werkgelegenheid. Dat is ruim 2x zo groot als gemiddeld in de provincie (10%) en het is ook het hoogste percentage van deze sector van alle gemeenten in de provincie, hoger dan Eemsdelta (21%). De Handel en de Zorg staan op de 2e en 3e  plaats met een aandeel van respectievelijk 17,7% en 16,2%. Het aandeel van de sector Handel is groter dan gemiddeld in de provincie maar wel in de middenmoot. Dat van de Zorg is duidelijk lager dan gemiddeld, en op 3 na de laagste van alle Groninger gemeenten. Dat laatste geldt ook voor de Zakelijke dienstverlening en het Onderwijs.

Ontwikkeling per sector

De grootste sector in Midden-Groningen, de Industrie, was in 2002 op een piek met ruim 7.500 banen. Het aantal banen in de industrie is in 2022 ruim -2.300 (-30%) lager geworden. Met name de grote sectoren Handel en Zorg maken een vrijwel constante groei door. De Handel is in 20 jaar bijna +50% gegroeid (+1.300 banen) en de Zorg ruim +80% (+1.700 banen). De Landbouw is opmerkelijk stabiel in Midden-Groningen met nu evenveel banen als in 2002.

Bron: provincie Groningen en Lisa