Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2020 was de werkloosheid in Midden-Groningen, na jaren van daling, met +0,2%-punt gestegen naar 4,4% (bron: CBS). De enige andere gemeente in de provincie met een hogere werkloosheid is de gemeente Groningen (5,5%). De werkloosheid in Midden-Groningen ligt daarmee +0,6%-punt boven het landelijk gemiddelde van 3,8%. Dat Midden-Groningen zo hoog in de ranglijst van Groninger gemeenten staat is pas iets van de laatste jaren, meestal zat Midden-Groningen in de middenmoot. 

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Midden-Groningen nog 4,1% en liep daarna op tot 8,6% in 2014, vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Gemiddeld in Nederland lag het werkloosheidspercentage ruim -1%-punt lager. Sindsdien is een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage bijna gehalveerd, totdat in 2020 de werkloosheid weer op liep (+0,2%-punt), net als in de meeste gemeenten in Groningen.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Medio jaren '10 lag het werkloosheidspercentage onder vrouwen ca. +2%-punt hoger dan dat onder mannen. Tijdens de financiële crisis steeg de werkloosheid onder vrouwen in Midden-Groninger harder dan gemiddeld, waardoor Midden-Groningen boven het provinciale gemiddelde uit kwam. Onder mannen steeg de werkloosheid nog harder, maar dat was gemiddeld genomen ook het geval waardoor Midden-Groningen daar niet boven het provinciale gemiddelde uit kwam. In 2014, op het hoogtepunt van de financiële crisis was het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen exact gelijkt (8,6%). In de periode daarna daalde de werkloosheid onder mannen aanvankelijk harder dan onder vrouwen, tot 2019. In 2020 kwam het werkloosheidspercentage van mannen en vrouwen weer vrijwel gelijk te liggen.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15 - 25 jaar is duidelijk hoger dan voor de leeftijdsgroepen 25 - 45 en 45 - 75 jaar en hier kwam het werkloosheidspercentage in Midden-Groningen in 2013 boven het provinciale gemiddelde uit. Het herstel na de crisis was aanvankelijk sterker dan gemiddeld bij de jongeren maar nu zit Midden-Groningen weer boven het provinciale gemiddelde.

De werkloosheid neemt af bij een stijgende opleidingsgraad. Het werkloosheidspercentage onder laag opgeleiden ligt in Midden-Groningen over het algemeen op of onder het landelijk gemiddelde en dus ruim onder het provinciale gemiddelde. Voor de hoger opgeleiden in Midden-Groningen geldt juist dat het werkloosheidscijfer boven de gemiddelde waarden ligt, al is dat nu veel minder dan rond het hoogtepunt van de werkloosheid. In 2020 daalde de werkloosheid in Midden-Groningen onder hoger opgeleiden, maar bij de middelbaar opgeleiden steeg de werkloosheid (+0,6%). Onder laag opgeleiden steeg de werkloosheid in 2019 en in 2020 sterk (ruim 1%-punt per jaar) waardoor deze van het landelijk gemiddelde naar boven het provinciale gemiddelde steeg.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie in Midden-Groningen is de laatste jaren vrijwel gelijk aan het provinciale gemiddelde. In 2020 daalde deze harder dan gemiddeld naar 64% waardoor deze 1%-punt onder het provinciale gemiddelde kwam te liggen. De participatiegraad ligt gemiddeld in Nederland op 68%.
De participatiegraad bij vrouwen is in Nederland momenteel zo'n -8%-punt lager dan bij mannen, in de provincie Groningen is dat -6%-punt. In Midden-Groningen is dat ook -6%-punt. In 2002 was dat verschil in Midden-Groningen 3x zo groot (-18%-punt) en voor Nederland 2x zo groot (-16%-punt).  Bij zowel mannen als vrouwen daalde de participatiegraad in 2020.  
Bij de jongeren onder de 25 lijkt de arbeidsparticipatie meer op het landelijk beeld dan op het provinciale beeld, mede door het hoge aantal studenten in de gemeente Groningen. De laatste jaren is het verschil met het landelijke gemiddelde weer toegenomen (-3,5%-punt). 
Bij laag geschoolden is al sinds 2016 een daling van de arbeidsparticipatie waarvan meer dan de helft in 2020. Met een participatiegraad van 39% ligt die in Midden-Groningen nu onder het provinciale gemiddelde.

Bron: CBS 17 februari 2020: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen