Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2022 was de werkloosheid in Midden-Groningen 3,5%, het laagste punt in jaren (bron: CBS). Tijdens de coronaperiode liep de werkloosheid weer wat op, maar is nu ruim onder het niveau van 2019. De enige andere gemeenten in de provincie met een hogere werkloosheid zijn de gemeenten Groningen (4,9%) en Eemsdelta (3,6%). De werkloosheid in Midden-Groningen ligt gelijk aan het landelijk gemiddelde. Dat Midden-Groningen zo hoog in de ranglijst van Groninger gemeenten staat is pas iets van de laatste jaren, meestal zat Midden-Groningen in de middenmoot.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Midden-Groningen nog 4,1% en liep daarna op tot 8,6% in 2014, vergelijkbaar met het provinciaal gemiddelde. Gemiddeld in Nederland lag het werkloosheidspercentage ruim -1%-punt lager. Sindsdien is een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage meer dan gehalveerd, net als in de meeste gemeenten in Groningen.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Rond 2010 lag het werkloosheidspercentage bij vrouwen bijna +2%-punt hoger dan bij mannen. Tijdens de financiële crisis steeg de werkloosheid onder mannen in Midden-Groninger harder dan gemiddeld, waardoor dat verschil vrijwel verdween. In 2014, op het hoogtepunt van de financiële crisis was het werkloosheidspercentage onder mannen en vrouwen exact gelijk (8,6%). In de periode daarna daalde de werkloosheid onder mannen aanvankelijk harder dan onder vrouwen, tot 2019. In 2022 kwam het werkloosheidspercentage van mannen weer 0,6%-punt lager te liggen dan bij vrouwen.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15 - 25 jaar is duidelijk hoger dan voor de oudere leeftijdsgroepen. Hier kwam het werkloosheidspercentage in Midden-Groningen in 2013 onder het provinciale gemiddelde uit, dicht bij het landelijk gemiddelde. Rond de coronaperiode was de jeugdwerkloosheid juist boven gemiddeld, maar in 2022 was het werkloosheidspercentage onder jongeren in Midden-Groningen met 7,3% zelfs lager dan het landelijk gemiddelde. Bij de andere leeftijdsgroepen zit de werkloosheid in Midden-Groningen steeds rond het provinciale gemiddelde, in 2022 voor de groep 25 - 45 zelfs onder het landelijk gemiddelde.

De werkloosheid neemt af bij een stijgende opleidingsgraad. Het werkloosheidspercentage onder laag opgeleiden ligt in Midden-Groningen over het algemeen op of onder het landelijk gemiddelde en dus ruim onder het provinciale gemiddelde. Rond de coronaperiode was de werkloosheid ook hier juist ruim boven het gemiddeld, maar in 2022 weer onder het landelijk gemiddeld.
Voor de hoger opgeleiden in Midden-Groningen geldt juist dat het werkloosheidscijfer boven de gemiddelde waarden ligt, al is dat nu veel minder dan rond het hoogtepunt van de werkloosheid. Bij de mensen met middelbaar onderwijs ligt de werkloosheid nu al 4 jaar op rij ruim onder het landelijk gemiddelde.

Arbeidsparticipatie

De arbeidsparticipatie in Midden-Groningen is de laatste jaren weer wat lager komen te liggen dan het provinciale gemiddelde al steeg deze fors naar 69% in 2022. Dat is 4%-punt lager dan het landelijk gemiddelde.
De participatiegraad bij vrouwen is in Midden-Groningen momenteel bijna -9%-punt lager dan bij mannen, in de provincie Groningen is dat verschil -6%-punt. In Midden-Groningen is dat ca. -8%-punt. In 2002 was dat verschil in Midden-Groningen 2x zo groot (-18%-punt), vergelijkbaar met Nederland (-16%-punt).  Bij zowel mannen als vrouwen daalde de participatiegraad in 2020, maar steeg daarna weer. 

Bij de jongeren onder de 25 lijkt de arbeidsparticipatie meer op het landelijk beeld dan op het provinciale beeld, mede door het hoge aantal studenten in de gemeente Groningen. In 2022 is deze zelfs boven het landelijk gemiddelde uit gekomen. Bij de andere leeftijdsgroepen is de arbeidsparticipatie ongeveer gelijk met het provinciale gemiddelde, wat lager dan het landelijk gemiddelde.

Waar de arbeidsparticipatie onder inwoners met lager onderwijs medio jaren '10 richting het landelijk gemiddelde kroop, is dat sinds 2017 steeds verder daaronder komen te liggen met een dieptepunt in 2020. Ook in 2022 ligt deze onder het provinciale gemiddelde, terwijl dat voor mensen met middelbaar onderwijs juist boven het landelijk gemiddelde kwam te liggen.

Bron: CBS februari 2022: Arbeidsdeelname; regionale indeling 2019, bewerkt door provincie Groningen