Werkloosheid

In 2022 was in Midden-Groningen ca. 3,5% van de beroepsbevolking werkloos, ruim minder dan de helft van werkloosheid in 2014 (8,6%).