Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Begin 2021 had Midden-Groningen bijna 61.000 inwoners. De gemeente Westerkwartier heeft net ca. 3.000 inwoners meer, waardoor Midden-Groningen nu de 3de gemeente in de provincie is. Het Hogeland is ca. 13.000 inwoners kleiner.
In 2010 was het aantal inwoners van wat nu de gemeente Midden-Groningen is op een piek van bijna 63.000. Sinds 2010 is het aantal inwoners op het grondgebied van de gemeente Midden-Groningen met bijna 2.000 afgenomen (-3%). Daarmee zit Midden-Groningen in de middenmoot qua bevolkingsontwikkeling. In feite hebben alleen de gemeenten Groningen en Westerkwartier nog een substantiële bevolkingsgroei. Ongeveer de helft van de afname in Midden-Groningen komt door de overgang van ca. 1.000 inwoners die van Slochteren naar de gemeente Groningen zijn over gegaan bij de grenscorrectie in 2017.

Bron: CBS