Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Begin 2023 had Midden-Groningen circa 61.600 inwoners. De gemeente Westerkwartier heeft inmiddels bijna 3.500 inwoners meer, waardoor Midden-Groningen nog steeds de 3de gemeente in de provincie is. Het Hogeland is met circa 13.000 inwoners minder ruim kleiner.

In 2010 was het aantal inwoners van wat nu de gemeente Midden-Groningen is op een piek van bijna 63.000. Daarna is het inwonertal afgenomen tot 60.700 in 2021, ruim 2.000 minder (-3%). De helft hiervan komt door de overgang van ca. 1.000 inwoners die van Slochteren naar de gemeente Groningen zijn over gegaan bij de grenscorrectie in 2017 in verband met Meerstad. De laatste 2 jaar is het aantal inwoners weer met in totaal ruim 800 toegenomen (+1,4%). Ten opzichte van 2010 zijn er nu nog 1.300 inwoners minder (-2%). Westerkwartier heeft nu 4.400 inwoners meer dan in 2010 (+7%), evenveel als het landelijk gemiddelde. De gemiddelde groei in de provincie, sinds 2010 bedraagt +3,4%.

De gemiddelde leeftijd in Midden-Groningen is bijna 45 jaar. Dat 2,5 jaar meer dan het provinciale en landelijke gemiddelde maar wel in de middenmoot van de Groninger gemeenten. Uitgesplitst naar leeftijdsgroepen is ook te zien dat het aantal 65+-ers duidelijk sterker stijgt dan gemiddeld en de leeftijdsgroepen onder de 18 harder slinkt dan gemiddeld. De groep van 18 - 35 is duidelijk kleiner dan gemiddeld, maar stijgt de laatste jaren ook bovengemiddeld. De groep van de 35- 45 jarigen is harder gekrompen dan gemiddeld, al vlakt de trend de laatste jaren wat af. Bij elkaar stijgt de leeftijd van de bevolking in Midden-Groningen harder dan gemiddeld.

Bron: CBS