Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van bijna 800 in Midden-Groningen. Daarna is dat aantal snel gaan stijgen en begin 2015 was het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering meer dan verdubbeld (1.800, +125%). Landelijk was het hoogste aantal al in 2014 bereikt met een grotere toename (+180%). De daling van het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering verliep in Midden-Groningen vergelijkbaar met Nederland, waardoor Midden-Groningen in september 2019 weer op het niveau van september 2008 zat, terwijl de aantallen landelijk nog ca. +40% boven de waarden van 2008 zaten. De stijging daarna, tot medio juni bedroeg in Midden-Groningen ongeveer +30%-punt en in Nederland als geheel bijna +40%-punt.
Voor de aantallen werkloosheidsuitkeringen tonen de gegevens over heel 2020 aan dat er in Midden-Groningen in april 2020 +150 WW-uitkeringen bij waren gekomen, er in november -90 WW-uitkeringen minder waren en er in januari 2021 precies evenveel WW-uitkeringen zijn als in januari 2020. Daarmee zit Midden-Groningen in de middenmoot qua aantalsverloop in 2020.

Bijstandsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een bijstandsuitkering op het laagste niveau in tijden, met een aantal van 1.300 in Midden-Groningen. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen, vooral de 1ste jaren veel sterker dan gemiddeld. In het voorjaar van 2017 bereikte het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Midden-Groningen zijn piek met ruim 2.100. Dat was een stijging van bijna 70%, daar waar landelijk en provinciaal de gemiddelde stijging ongeveer +50% besloeg. Het herstel daarna was ook wel wat sterker dan gemiddeld, maar uiteindelijk bleef de teller eind 2019 steken op ruim 1.800 mensen met een bijstandsuitkering, altijd nog +45% (+500 mensen) ten opzichte van 2008. Zowel het landelijke als het provincie Groningen-gemiddelde daalde tot +35% boven het niveau van 2008.
De stijging in 2020 was in Midden-Groningen vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (+5% vs. +4%).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is sinds 2008 vrijwel voortdurend gedaald, in Midden-Groningen van 4.100 vóór de crisis naar 3.700 medio 2020. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen nog maar 1/3de is van eerder, van 2.800 begin 2007 naar 950 medio 2020.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen