Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van bijna 800 in Midden-Groningen. Daarna is dat aantal snel gaan stijgen en begin 2015 was het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering meer dan verdubbeld (1.800, +125%). In 2019 was het weer terug op 800 en zakte na een kleine stijging in de coronaperiode verder naar 540 medio 2022. Dit was een voor Groningen gebruikelijke daling, die sterker was dan landelijk. Midden-Groningen heeft wel het hoogste aandeel mensen met een werkloosheidsuitkering van alle Groninger gemeenten.

Bijstandsuitkering

Vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een bijstandsuitkering in Midden-Groningen fors gedaald en kwam uit op een aantal van 1.300. Daarna is dat aantal gaan stijgen, vooral de eerste jaren veel sterker dan gemiddeld. In het voorjaar van 2017 bereikte het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Midden-Groningen zijn piek met ruim 2.100. Dat was een stijging van bijna 70%, daar waar landelijk en provinciaal de gemiddelde stijging ongeveer +50% besloeg. Het herstel daarna was in lijn met het provinciale gemiddelde, waardoor Midden-Groningen dichter bij het landelijk gemiddelde kwam te liggen. Medio 2022 lag het aantal op ruim 1.700 mensen met een bijstandsuitkering, altijd nog +35% (+400 mensen) ten opzichte van 2008, tegen +32% landelijk en +26% provinciaal.

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is sinds 2008 vrijwel voortdurend gedaald, in Midden-Groningen van 4.100 vóór de crisis naar 3.800 medio 2022. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen nog maar 1/3de is van eerder, van 2.800 begin 2007 naar 850 medio 2022.
Afgezet tegen het aantal inwoners is het personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering in al die tijd vrij beperkt gestegen, van 60 naar 62 per 1.000 inwoners. 

Bron: CBS februari 2022: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. februari 2022, bewerkt door de provincie Groningen