Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2022 waren er 16.300 banen geregistreerd in de gemeente Oldambt. Dat zijn er bijna 400 meer (+2,3%) dan een jaar eerder. Dit is het hoogste aantal banen in Oldambt sinds het begin van de registratie in 1996.
Na de financiële crisis die in 2008 begon steeg het aantal banen in Nederland nog tot 2011 door, voordat het begon te dalen. Vanaf 2017 steeg de werkgelegenheid weer. Voor Oldambt valt een vergelijkbaar beeld te zien, hoewel hier het aantal banen tussen 2011 en 2012 ook nog licht groeide. Ten opzichte van 2016 is het aantal banen over de gehele provincie in 2022 met ca. 37.000 banen toegenomen (+13,7%). In Oldambt is het aantal banen in deze periode met ongeveer 1.700 toegenomen (11,4%). De werkgelegenheidsgroei is een van de kleinste in de provincie.

Verdeling over sectoren

Zorg is ruimschoots de grootste sector in het Oldambt en zat lange tijd rond de 3.400 banen (23%). In 2018 er een sprong gemaakt naar ruim 4.200 banen waarmee het aandeel 26% werd (27% in 2022). In 2018 is er een ziekenhuislocatie in Delfzijl gesloten en naar Scheemda verhuisd. Wellicht dat dit ertoe bij draagt dat er in Oldambt sinds 2019 meer vrouwen dan mannen werken, een uitzondering onder Groningse gemeenten. De Handel (18%, 2.900 banen) en Industrie (13%, 2.200 banen) zijn de de nummer 2 en 3. Deze sectoren bieden in Oldambt aanzienlijk meer banen dan de overige sectoren. Deze overige sectoren zijn goed voor 6% of minder van de banen. Na de gemeente Groningen zijn (in absolute zin) de meeste zorgbanen te vinden in Oldambt. 

Ontwikkeling per sector

Naast genoemde sprong in de Zorg zijn bijna alle andere sectoren vrij stabiel in hun aandeel van de arbeidsmarkt. Een van de uitzonderingen is de Industrie die gestaag gedaald is van 3.400 banen in 1999, destijds ruimschoots de grootste sector, tot de nummer 3 met 2.200 banen in 2022. De Vervoerssector is in laatste 10 jaar meer dan gehalveerd, van bijna 1.000 banen naar 450.

Bron: provincie Groningen