Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2019 waren er 16.000 banen geregistreerd in de gemeente Oldambt. Dat zijn er bijna 1.000 meer (+6%) dan een jaar eerder. Dit is het hoogste aantal banen in Oldambt sinds het begin van de registratie in 1996.
Na de financiële crisis die in 2008 begon steeg het aantal banen in het algemeen nog tot 2011 door, voor het begon te dalen. Sinds 2016 zit de werkgelegenheid weer in de lift. Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2011. Provinciaal zijn er in 2019 10.000 banen meer dan in 2011 (+4%). In Oldambt was het aantal banen in 2012 nog net iets hoger dan in 2011 en is het aantal banen in 2019 ca. 2% hoger dan in 2011 en 2012.

Verdeling over sectoren

Zorg is ruimschoots de grootste sector in het Oldambt en zat lange tijd rond de 3.400 banen (23%). In 2018 er een sprong gemaakt naar ruim 4.200 banen waarmee het aandeel 26% werd. In 2018 is er een ziekenhuislocatie in Delfzijl gesloten en naar Scheemda verhuisd. De Handel (18%, 3.000 banen) en Industrie (15%, 2.400 banen) zijn de duidelijke nummer 2 en 3. De overige sectoren hebben allemaal minder dan 1.000 banen . Na de gemeente Groningen en Midden-Groningen is Zorg de grootste sector in het Oldambt. De overige sectoren blijven onder de 1.000 banen per sector oftewel 6% of minder van de arbeidsmarkt in Oldambt.

Ontwikkeling per sector

Naast genoemde sprong in de Zorg zijn bijna alle andere sectoren bijzonder stabiel in hun aandeel van de arbeidsmarkt. Alleen de Industrie is gestaag gedaald van 3.400 banen in 1999, destijds ruimschoots de grootste sector, tot de nummer 3 met 2.400 banen in 2019. De Vervoerssector is in laatste 10 jaar meer dan gehalveerd, van bijna 1.000 banen naar 400.

Bron: provincie Groningen