Werkloosheid

In 2022 was in Oldambt ca. 3,4% van de beroepsbevolking werkloos. Sinds 2019 zit Oldambt al onder het provinciale gemiddelde en in 2022 ook onder het landelijk gemiddelde.