Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2023 had Oldambt ongeveer 39.000 inwoners. De nieuwe gemeenten Westerkwartier en Midden-Groningen zijn ruim anderhalf keer zo groot. Ook Het Hogeland en Eemsdelta hebben meer inwoners en daardoor staat Oldambt op plaats 6 binnen de provincie. Stadskanaal staat met circa 7.000 inwoners minder op plaats 7.

Over de gehele periode 1988-2023 was het aantal inwoners van de gemeente Oldambt relatief stabiel. In 1988 lag het inwonertal op het hoogste niveau (40.700). Vervolgens was er sprake van een periode met kleinere pieken en dalen. Het laagste niveau (38.100) werd bereikt in 2017. Vanaf 2018 is er weer sprake van een voorzichtige bevolkingstoename van bijna 1.000 personen (+2,5%). 

Sinds 2011 zijn er meer 65+`ers in Oldambt dan jongeren onder de 18. Daarmee is de leeftijdsopbouw en ontwikkeling vergelijkbaar met die van Stadskanaal. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot ruim 46 jaar in 2022 en is daarmee de hoogste van alle Groninger gemeenten en ligt bijna vier jaar boven het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS 26 februari 2021, bewerkt door provincie Groningen