Indicatoren demografie

Bevolkingsontwikkeling

Op 1 januari 2021 had Oldambt ruim 38.000 inwoners, -1.200 (-3%) ten opzichte van 2010. De nieuwe gemeenten Westerkwartier en Midden-Groningen zijn ruim anderhalf keer zo groot. Het Hogeland en Eemsdelta hebben ca. 10.000 inwoners meer. Daarmee komt Oldambt op plaats 5 binnen de provincie. Dat is ruim 6.000 inwoners meer dan Stadskanaal.

Binnen de provincie hebben alleen de gemeenten Groningen en Westerkwartier nog een groeiend aantal inwoners en soms Westerwolde gerelateerd aan aantallen asielzoekers. Met de afname van -3,0% zit Oldambt in de middenmoot qua bevolkingsontwikkeling. Sinds 2018 is er weer sprake van een lichte stijging van het aantal inwoners (+200 inwoners, +0,6%).

De bevolkingsdaling vindt vooral plaats in de leeftijdscategorie van 20-65 en in mindere mate in de groep onder de 20. Sinds 2013 zijn er meer 65+`ers in Oldambt dan jongeren onder de 20. Daarmee is de leeftijdsopbouw en ontwikkeling vergelijkbaar met die van Stadskanaal. De gemiddelde leeftijd is opgelopen tot 46 jaar en wordt alleen door Westerwolde overtroffen en ligt bijna vier jaar boven het landelijk gemiddelde.

Bron: CBS 26 februari 2021, bewerkt door provincie Groningen