Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een werkloosheidsuitkering (WW) op het laagste niveau in tijden, met een aantal van ca. 600 in Oldambt. Relatief gezien was dat fors meer dan gemiddeld. Het kwam neer op 15 personen met een werkloosheidsuitkering op iedere 1.000 inwoners. Landelijk gezien was dat 9 en gemiddeld in de provincie 11. De stijging tijdens de financiële crisis betekende dat begin 2014 het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering was verdubbeld. Landelijk was er zelfs sprake van bijna een verdrievoudiging. Het herstel was in Oldambt sterker dan gemiddeld, vooral in periode rond 2015. In september 2019 was het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering nog 450, 25% minder dan in 2008, terwijl landelijk de aantallen nog +40% hoger lagen dan in 2008. In 2020 groeide de aantallen weer sterk, waardoor medio 2020 er weer 600 mensen met een werkloosheidsuitkering waren in Oldambt. Landelijk lag toen het aantal mensen met een werkloosheidsuitkering +80% boven het niveau van 2008.
De ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen houdt in 2020 vrijwel de gemiddelde trend in de provincie aan. Van januari tot mei was er een stijging van +20% (+100 uitkeringen) in oktober en november zat Oldambt weer op het niveau van januari 2020 en in januari 2021 lag het aantal weer +10% hoger dan in 2020 

Bijstandsuitkering

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een bijstandsuitkering op het laagste niveau in tijden, met een aantal van ruim 1.100 in Oldambt. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen, vooral de 1ste jaren veel minder dan gemiddeld. Eind 2011 was het aantal mensen met een bijstandsuitkering wederom ruim 1.100.  In het voorjaar van 2017 bereikte het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Oldambt zijn piek met ruim 1.600. Dat was een stijging van bijna +45%, redelijk vergelijkbaar met de stijging landelijk en provinciaal die gemiddelde ongeveer +50% besloeg. Het herstel daarna was vergelijkbaar met de gemiddelde tendens, uiteindelijk bleef de teller eind 2019 staan op ruim 1.400 mensen met een bijstandsuitkering, altijd nog +30% (+300 mensen) ten opzichte van 2008. Zowel het landelijke als het provincie Groningen-gemiddelde daalde tot +35% boven het niveau van 2008.
De stijging in 2020 was in Oldambt vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (+3,4% vs. +4%).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is sinds 2008 vrijwel voortdurend gedaald, in Oldambt van 2.800 vóór de crisis naar 2.400 medio 2020. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen nog maar 1/3 is van eerder, van 2.000 begin 2007 naar 700 medio 2020.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen