Indicatoren inkomen

Werkloosheidsuitkering

Het aantal personen met een werkloosheidsuitkering in Oldambt bedraagt in september 2022 ruim 300. Dat is ongeveer de helft van het aantal in september 2008, vlak vóór de financiële crisis en ongeveer -30% minder dan vlak vóór de corona-crisis. In september 2008 ging het om 15 personen per 1.000 inwoners, een van de hoogste waarden van alle Groninger gemeenten. Dit aantal lag in januari 2014 dubbel zo hoog. Oldambt bereikte daarmee 1 á 2 jaar eerder de hoogste werkloosheid dan andere Groninger gemeenten. In de jaren daarna herstelde Oldambt ook sterker dan gemiddeld en lagen de waarden in Oldambt dicht bij het provinciaal gemiddelde.
In 2018 daalde het aantal personen met een werkloosheidsuitkering weer onder het niveau van 2008, jaren sneller dan gemiddeld. De coronaperiode deed de aantallen weer oplopen al kwamen ze niet meer boven de 600 van 2008. Landelijk daalde de aantallen pas in 2022 onder het niveau van 2008 en staat de teller in september 2022 op -11% en provinciaal op -30%. Oldambt heeft weer een van de hoogste werkloosheidscijfers, maar de verschillen met de andere gemeenten en het landelijk gemiddelde zijn veel kleiner dan 15 jaar geleden. In september 2008 was het verschil tussen Oldambt en Nederland 6 personen per 1.000 inwoners, in september 2022 was dit verschil 0,5 personen per duizend inwoners.

Bijstandsuitkering

Het aantal personen met een bijstandsuitkering was eind september 2022 in Oldambt bijna 1.300, zo'n +13% meer dan in 2008. De piek van de aantallen personen met een Bijstandsuitkering lag zo'n 3 jaar later dan bij de werkloosheidsuitkering en 

In september 2008, vlak voor het begin van de financiële crisis was het aantal personen met een bijstandsuitkering op het laagste niveau in tijden, met een aantal van ruim 1.100 in Oldambt. Daarna is dat aantal weer gaan stijgen, vooral de 1ste jaren veel minder dan gemiddeld. Eind 2011 was het aantal mensen met een bijstandsuitkering wederom ruim 1.100.  In het voorjaar van 2017 bereikte het aantal mensen met een bijstandsuitkering in Oldambt zijn piek met ruim 1.600. Dat was een stijging van bijna +45%, redelijk vergelijkbaar met de stijging landelijk en provinciaal die gemiddelde ongeveer +50% besloeg. Het herstel daarna was vergelijkbaar met de gemiddelde tendens, uiteindelijk bleef de teller eind 2019 staan op ruim 1.400 mensen met een bijstandsuitkering, altijd nog +30% (+300 mensen) ten opzichte van 2008. Zowel het landelijke als het provincie Groningen-gemiddelde daalde tot +35% boven het niveau van 2008.
De stijging in 2020 was in Oldambt vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde (+3,4% vs. +4%).

Arbeidsongeschiktheidsuitkering

Het aantal personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering is sinds 2008 vrijwel voortdurend gedaald, in Oldambt van 2.800 vóór de crisis naar 2.400 medio 2020. Dit kwam vooral doordat het aantal WAO-uitkeringen nog maar 1/3 is van eerder, van 2.000 begin 2007 naar 700 medio 2020.

Bron: CBS februari 2020: Personen met een uitkering; uitkeringontvangers per regio d.d. 31 januari 2020, bewerkt door de provincie Groningen