Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2018 waren er ca. 2.750 banen geregistreerd in de gemeente Pekela, 1% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er 100 meer dan een jaar eerder (+4%). In het referentiejaar 2008 waren er ca. 2.700 banen in Pekela en nu in 2018 dus 50 banen meer (+2%) dan vóór de crisis, waarmee Pekela in de middenmoot verkeert onder de Groninger gemeenten.
Het aantal banen in de provincie in 2018 is ten opzichte van 2017 ook gestegen met +3% (+9.000 banen). De top van de werkgelegenheid werd in de provincie en in Nederland bereikt in 2011. In Pekela lag de piek ná de crisis in 2012, met ca. 2.900 banen het hoogste aantal in de afgelopen 2 decennia.

Verdeling over sectoren

Handel is ruimschoots de grootste sector in de gemeente Pekela met 746 banen (27% van de werkgelegenheid in Pekela), gevolgd door de Industrie met 386 banen (14%) en de Bouw en Zorg rond de 260 banen (ruim 9%).

Ontwikkeling per sector

Als je de cijfers van 2018 vergelijkt met referentiejaar 2009 dan zie je dat het aantal banen in de sector Industrie is afgenomen met 5,2% en het aantal banen in de sector Handel is toegenomen met 2,8%.

Over de afgelopen 2 decennia is een dalende lijn te zien in het aantal banen in de Industrie, terwijl bij de sector Handel een licht stijgende lijn te zien is. In 2006 daalde de Industrie onder de Handel die sindsdien de grootste sector in de gemeente Pekela is. De Bouw en de Zorg wisselen de 3e en 4e plek af, in 2017 en 2018 was de Zorg net iets kleiner dan de Bouw.

Bron: provincie Groningen