Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2021 waren er circa 2.900 banen geregistreerd in de gemeente Pekela, 1% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er circa 75 meer dan een jaar eerder (+2,6%). In het referentiejaar 2008 waren er circa 2.700 banen in Pekela en nu in 2021 dus 200 banen meer (+7%) dan vóór de financiële crisis, waarmee Pekela in de middenmoot verkeert qua arbeidsmarktontwikkeling onder de Groninger gemeenten. Al meer dan 20 jaar ligt het aantal banen in Pekela tussen circa 2.500 en 2.900.
Provinciaal zijn er in 2021 10.000 banen meer dan in 2011 (+4%). In Pekela lag, na de crisis, de piek in 2012 met circa 2.900 banen. Dit was het hoogste aantal in de afgelopen 2 decennia en anno 2021 is het aantal werkzame personen weer terug op dat niveau.

Verdeling over sectoren

Handel is ruimschoots de grootste sector in de gemeente Pekela met bijna 800 banen (27% van de werkgelegenheid in Pekela), gevolgd door de Industrie met 440 banen (15%) en de Zorg met 350 banen (12%). Daarmee is Pekela ook de gemeente in Groningen met het grootste aandeel Handel in zijn arbeidsmarkt.

Ontwikkeling per sector

Twee decennia geleden was de industrie nog ruimschoots de grootste sector in Pekela, met bijna 900 banen. Met name in het midden van het 1ste decennium van deze eeuw is het aantal banen in de industrie gedaald tot minder dan 400 banen vanaf 2014. In 2019 is er een weer een stijging geweest met bijna 100 banen, waarna vervolgens weer de daling is ingezet. De Handel groeide de afgelopen 20 jaar gestaag en is sinds 2007 groter dan de industrie. In 2014 was het aantal banen in de Handelssector opgelopen tot bijna 800, daarna is dat aantal weer iets gedaald om het laatste jaar weer te herstellen. De Zorg groeide tot ruim 300 banen in de periode van 2012 tot 2016 en nam daarna in 1 jaar weer met zo'n 100 af. In 2021 was het aantal banen in de zorg weer bijna terug op het hoogste niveau. De bouwsector had een duidelijk piek in 2007 van 400 banen, om daarna geleidelijk op het huidige niveau van circa 280 te komen.

Bron: provincie Groningen en Lisa