Indicatoren werkgelegenheid

Verloop

In april 2019 waren er ca. 2.850 banen geregistreerd in de gemeente Pekela, 1% van het totaal aantal banen in de provincie. Dat zijn er 60 meer dan een jaar eerder (+2%). In het referentiejaar 2008 waren er ca. 2.700 banen in Pekela en nu in 2019 dus 150 banen meer (+5%) dan vóór de crisis, waarmee Pekela in de middenmoot verkeert onder de Groninger gemeenten. Al meer dan 20 jaar ligt het aantal banen in Pekela tussen ca. 2.500 en 2.900  in. 
Na de financiële crisis die in 2008 begon steeg het aantal banen nog tot 2011 door, voor het begon te dalen. Sinds 2016 zit de werkgelegenheid weer in de lift. Inmiddels zijn er in Nederland en in de provincie Groningen weer meer banen dan in 2011. Provinciaal zijn er in 2019 10.000 banen meer dan in 2011 (+4%). In Pekela lag de piek ná de crisis in 2012, met ca. 2.900 banen het hoogste aantal in de afgelopen 2 decennia en is het aantal banen sinds 2017 weer aan het groeien.

Verdeling over sectoren

Handel is ruimschoots de grootste sector in de gemeente Pekela met ca. 750 banen (26% van de werkgelegenheid in Pekela), gevolgd door de Industrie met 470 banen (16%) en de Zorg met 300 banen (11%).

Ontwikkeling per sector

Twee decennia geleden was de industrie nog ruimschoots de grootste sector in Pekela, met bijna 900 banen. Met name in het midden van het 1ste decennium van deze eeuw is het aantal banen in de Industrie gedaald tot minder dan 400 banen vanaf 2014. In 2019 is er een weer een stijging geweest met bijna 100 banen. De Handel groeide de afgelopen 20 jaar gestaag en is sinds 2007 groter dan de industrie. In 2014 was het aantal banen in de Handelssector opgelopen tot bijna 800, daarna is dat aantal weer iets gedaald. De Zorg groeide tot ruim 300 banen in de periode van 2012 tot 2016 en nam daarna iets af. De Bouw had een duidelijk piek in 2007 van 400 banen, om daarna geleidelijk op het huidige niveau van ca. 260 te komen.

Bron: provincie Groningen en Lisa