Indicatoren werkloosheid

Stand

In 2018 was de werkloosheid in de gemeente Pekela 4,5% (bron: CBS), 0,5%-punt onder het provinciale gemiddelde. Van de 20 gemeenten in 2018 zijn er 6 met een hoger werkloosheidspercentage. Het landelijk gemiddelde van 3,8% lag een stuk lager.

Verloop

In 2008 was het werkloosheidspercentage in Pekela 4,5% en liep daarna op tot 8,5% in 2015, gelijk aan het provinciale gemiddelde. Op het hoogtepunt in 2015 werd de werkloosheid alleen door de Stad en de gemeente Delfzijl overtroffen. In Nederland was de daling van de werkloosheid al een jaar eerder ingezet en lag het percentage in 2015 1,6% lager. Sinds 2015 is een constante daling ingezet en is het werkloosheidspercentage bijna gehalveerd en hiermee terug op het niveau van voor de crisis. De daling is ook sterker dan die van het landelijk gemiddelde, de regionale component is van 1,6%-punt in 2015 naar 0,8%-punt in 2018 gedaald.

Naar geslacht, leeftijd en opleiding

Vóór de crisis lag het werkloosheidspercentage onder mannen vaak ca. 2%-punt onder het percentage van vrouwen. Tijdens de crisis, rond 2014, oversteeg de werkloosheid onder mannen echter die van de vrouwen. Daarna is deze wel weer onder het percentage van vrouwen uitgekomen, maar het verschil tussen het werkoosheidspercentage onder mannen en vrouwen is niet meer zo groot.

De werkloosheid in de leeftijdscategorie van 15-25 jaar (7,2%) is beduidend hoger dan voor de leeftijdscategorieen 25-45 jaar (3,5%) en 45-75 jaar (4,4%). De verschillen tussen de leeftijdscategorieen komen overeen met het landelijke en provinciale beeld.

De werkloosheid neemt af bij een stijgende opleidingsgraad. Het werkloosheidspercentage onder laag opgeleiden in Pekela ligt onder het provinciale gemiddelde (-1,5%) en ruimschoots onder het landelijke gemiddelde (-3,4%). Bij middelbaar opgeleiden ligt de werkloosheid op hetzelfde niveau als het landelijke gemiddelde, maar onder het provinciale gemiddelde (-1,6%). De aantallen bij hoger opgeleiden zijn te klein om terug te zien in de statistieken.

In Pekela is de werkloosheid onder laag opgeleiden in de crisis (tussen 2008-2014/2015) minder hard gestegen, dan onder middelbaar opgeleiden. Landelijk en provinciaal ligt de stijging van de werkloosheid in deze periode onder laag opgeleiden rond de +6%, terwijl ik Pekela de werkloosheid iets minder dan +4% is gestegen. Onder middelbaar opgeleiden is de werkloosheid in Pekela in die periode harder gestegen (+5,4%) dan landelijk (+4,3%) en provinciaal (+4,9%).

Arbeidsparticipatie

De netto arbeidsparticipatie in Pekela is vrijwel gelijk aan het provinciale gemiddelde met 64%, tegen bijna 68% landelijk. De arbeidsparticipatie onder mannen is 68,7% en onder vrouwen 58,3%. Tijdens de crisis daalde de arbeidsparticipatie onder mannen met 5,2%, terwijl de arbeidsparticipatie onder vrouwen meer op peil bleef, waardoor het verschil nu veel kleiner is dan 15 jaar geleden.

De arbeidsparticipatie onder laagopgeleiden in Pekela ligt fors lager dan bij middelbaar en hoger opgeleiden. Dit is vergelijkbaar met de landelijke en provinciale cijfers.

Bron: CBS 14 februari 2019, bewerkt door provincie Groningen